NUC Mentorpool ‘Toen + Nu = Later’

Met de NUC mentorpool ‘Toen + Nu = Later’ worden groep 7 en 8 leerlingen voorbereid op de Entree-toets en de Cito-toets door te oefenen met de basisvaardigheden rekenen, taal en studievaardigheden. Daarnaast wordt er aan de hand van personal coaching workshops en excursies aan hun persoonlijke ontwikkeling gewerkt op basis van drie centrale vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

Waarom het NUC mentorproject?

NUC MP2

Leerlingen uit het stadsdeel Zuidoost scoren al enkele jaren onder het landelijk en stedelijk gemiddelde met de Cito-toets. Met een gemiddelde van 534,4 in2011 ligt de gemiddelde Cito-score in Amsterdam-Zuidoost onder het stedelijk gemiddelde van 537,6 (zie tabel 1). Hoewel de cito-toets niet meer doorslaggevend is voor de vervolg studie van leerlingen blijft het van belang om extra aandacht te geven aan basisvaardigheden als taal, rekenen en studievaardigheden. In Amsterdam Zuidoost gaan er gemiddeld 35% van de leerlingen naar het HAVO of VWO, landelijk ligt dit gemiddelde op 49%. Daarnaast gaat een relatief groot deel van de leerlingen in Amsterdam Zuidoost naar het praktijk onderwijs, LWOO, 27% t.o.v. een landelijk gemiddelde van 20%. De schoolprestaties van leerlingen in dit stadsdeel zijn dus gemiddeld lager.

De leerlingen in Amsterdam-Zuidoost hebben geen leerprobleem en zijn niet minder intelligent dan andere leerlingen in het land. Er zijn vele factoren die invloed hebben op de leerprestaties van de leerlingen zoals hun sociaaleconomische achtergrond, het onderwijssysteem, de kwaliteit van hun sociale netwerk en de taalvaardigheid.

Het NUC Mentorproject beoogt de persoonlijke ontwikkeling en schoolprestaties van leerlingen te verbeteren door het identiteitskapitaal en het sociaal kapitaal van de leerlingen te vergroten.[1] Uit onderzoek is gebleken dat mentorprogrammas kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een sterke identiteit en cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen.[2] Door fundamentele vragen te stellen als: wie ben ik, Wat kan ik, en wat wil ik stimuleren we leerlingen te reflecteren op zichzelf, hun plaats in de samenleving en hun toekomst. Hiermee beogen we het zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren wat weer een positief effect kan hebben op de schoolprestaties. Daarnaast functioneren mentoren als rolmodellen waar leerlingen van kunnen leren en vragen kunnen stellen die hun vrienden of familie niet kunnen beantwoorden.


NUC Mentorpool

[1] Esajas M. (2013) Roses from the Concrete - Stories of Successful Educational Achievement of Migrant Youths from Amsterdam Southeast - Msc thesis June 28th

[2] Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid (2012) Met mentoring naar de TOP! Toekomst, Ontwikkeling en Perspectief. Evaluatieonderzoek stimuleringsprogramma mentorprojecten. http://www.oranjefonds.nl/sites/default/files/atoms/files/Evaluatieonderzoek%20ISW%20en%20RuG.pdf