De missie:

"Het bevorderen van de sociaaleconomische positie van studenten, jongeren en young professionals met diverse achtergronden door enerzijds het zelfbewustzijn te prikkelen en anderzijds de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren."

De visie

‘The New’

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.Nelson Mandela

‘Verandering is de enige constante in het leven’. N.U.C. gelooft dat ieder mens elke dag als een ‘nieuw’ mens door het leven kan gaan door elke dag iets nieuws te leren. Door onszelf constant te ontwikkelen groeien we en kunnen we elke dag een stap dichter bij de realisatie van onze doelen komen. Daarom legt N.U.C. een sterke nadruk op de waarde van kennis, onderwijs en zelfbewustzijn. Kennis en onderwijs openen deuren in de maatschappij en zelfbewustzijn stelt ons in staat verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen leven. Daarnaast is kennis in de hedendaagse kenniseconomie van grote economische waarde. N.U.C. is ervan overtuigd dat jongeren met een attitude op basis van principes als creativiteit, integriteit en verantwoordelijkheid hun eigen succes kunnen creëren. Door jongeren te stimuleren zich intellectueel en sociaal-maatschappelijk in te spannen beoogt N.U.C. een kweekvijver van succesvolle biculturele personen van de toekomst te worden.

'the Urban’

De term urban refereert aan het leven in de grote stad, dit leven wordt gekenmerkt door de complexiteit van diversiteit. In de Nederlandse steden is meer dan de helft van de jongeren van niet-westerse allochtone afkomst en het aandeel van deze groep jongeren groeit. (CBS, 2006) N.U.C. erkent verschillen tussen mensen omdat verschillen ons uniek maken, maar erkent daarnaast ook de fundamentele onderliggende overeenkomst, onze menselijkheid. N.U.C. gelooft in een samenleving waarin er ruimte is voor verschillen en men open staat voor culturele diversiteit.

‘the Collective’

It takes a village to raise a child
West-African Proverb
Het Afrikaanse gezegde, ‘er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden’ geldt ook voor de Nederlandse samenleving. Een sterk netwerk kan jongeren helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en sociale mobiliteit. N.U.C. beoogt een netwerk te creëren waarin jongeren in contact kunnen komen met inspirerende personen uit verschillende facetten van de samenleving. Binnen dit netwerk staan kennisoverdracht en cultuur centraal zodat jongeren worden gestimuleerd en gemotiveerd hun potentie ten volle te benutten.

Identiteit en Doelgroep

De New Urban Collective is een netwerk dat word gevormd door studenten en Young Professionals met een hart voor de multiculturele samenleving.  Activiteiten zijn primair gericht op studenten en young professionals van diverse culturele achtergronden, N.U.C. organiseert echter ook activiteiten gericht op basis- en middelbare scholieren e.a.

Doelstellingen

1. Het bevorderen van de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van onze leden.

2. Het prikkelen van het zelfbewustzijn van onze leden om ze te stimuleren hun talent en potentie ten volle te benutten.

3. Het bevorderen van de professionele kennis en vaardigheden van onze leden.

4. Het verlenen van diensten op educatief, sociaal en economisch gebied voor onze leden.

5. Het onderhouden en versterken van de band tussen leden onderling en tussen leden en de Nederlandse samenleving.

6. Het onderhouden van een netwerk t.b.v. de belangenbehartiging van onze leden.

We are the creative force of our life, and through our own decisions rather than our conditions, if we carefully learn to docertain things, we can accomplish those goals. Stephen Covey
De 10 N.U.C. Waarden ‘Principes regelen de effectiviteit van mensen.’ (Stephen Covey, 2004) N.U.C. gelooft dat de effectiviteit en succes van ons handelen wordt verbeterd als we naar de volgende 10 waarden of principes leven.

  • Compassie
  • Geven
  • Creativiteit
  • Integriteit
  • Doorzettingsvermogen
  • Moed
  • Enthousiasme
  • Positiviteit
  • Excellentie
  • Verantwoordelijkheid
“ Improve every day”