POSITIVE VIBE

New Urban Collective, afgekort N.U.C., is een sociale onderneming met de missie jongeren van diverse achtergronden te empoweren. N.U.C. beoogt de positie van jongeren van diverse achtergronden in de Nederlandse maatschappij te bevorderen door instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling aan te reiken en het zelfbewustzijn te prikkelen. De organisatie is opgericht en wordt beheerd door een groep gemotiveerde studenten en Young professionals met een hart voor de multiculturele gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Op basis van een gedeelde sociaal-culturele achtergrond is N.U.C. een organisatie waar jongeren zichzelf kunnen zijn, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. N.U.C. stimuleert jongeren om groots te denken en te dromen. Door zichzelf uit te dagen zijn jongeren in staat hun talent en potentie ten volle te benutten. N.U.C. gelooft dat jongeren met een attitude gebaseerd op principes als verantwoordelijkheid, integriteit en doorzettingsvermogen de controle kunnen nemen over hun eigen leven om de koers uit te zetten voor een succesvol leven. Door elke dag iets nieuws te leren, elke dag een nieuwe uitdaging aan te gaan en onszelf te ontwikkelen komen we elke dag een stap dichter bij de realisatie van onze dromen. Improve every day!

ONZE AMBITIEUZE DOELEN

  • Improve everyday!

  • Verbeteren van onderwijsniveau van jongeren in Amsterdam Zuidoost

  • Het verbinden van jongeren, studenten en starters van diverse culturele achtergronden met relevantie instellingen, instituties en de overheid

  • Het versterken van het sociaal netwerk van jongeren van diverse culturele achtergronden

  • Werkeloosheid terug dringen onder jongeren met een migrantenachtergrond

ONZE ERVARING

Mentoring
Diversiteitsmanagement
Corperate social responsibilty