RvA update

N.U.C. heeft een Raad van Advies bestaande uit diverse vooraanstaande Nederlanders die de visie en activiteiten van de organisatie ondersteunen. Leden van de Raad van Advies leveren een actieve bijdrage aan de activiteiten van N.U.C. en voorzien het bestuur van advies. August Waal – HR Adviseur bij het Regiokantoor Belastingdienst Amsterdam/ portefeuille Diversiteit – Voorzitter…

Details